!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Aktuellt

 

Stamspolning

Information om tidigare genomförd stamspolning finns att läsa här

 

Årsstämman

Föreningens årsstämma hölls i år den 29/5. Protokollet från stämman finns att läsa här.


Infomöte

Styrelsen ordnade den 27 februari ett infomöte i HSB:s lokaler på Tornslingan 51. En kortfattad sammanfattning av vad som togs upp på det mötet finns att läsa här. (Om hemsidan frågar efter ett lösenord så står detta på senaste infobladet Se här.)

 

Viktig information gällande inglasning av balkonger

En balkonginglasningsfirma som ej är auktoriserad av styrelsen på något sätt har ännu en gång skickat ut riktad reklam till våra medlemmar i föreningen.

Vänligen observera att detta företag INTE får glasa in våra balkonger eftersom det är föreningen som söker bygglov och godkänner vilka företag som får utföra inglasningar.

Kontakta styrelsen om du har några frågor eller funderingar angående detta. 

 

Expeditionstider

Expeditionen håller öppet under året enligt följande:

Den första måndagen som är en vardag varje månad är ni välkomna till expeditionen mellan kl. 18.00-19.00.

(Dvs måndag 5 september, måndag 3 oktober, måndag 7 november, måndag 5 december, osv.)

Undantaget är röda dagar (helgdagar). Exempelvis måndag 1:a maj 2017 är en röd dag. Då blir istället den första måndagen i maj månad måndag 8/5. Alltså håller expeditionen öppet måndag 8/5 och inte 1/5.

 

Föreningens nyhetsbrev

Som styrelsen ursprungligen informerade om i Se här daterat 160524 så har vi ambitionen att övergå alltmer till elektronisk distribution av nyhetsbrevet/infobladet Se här. Allt som inte ryms på ett A4 kommer att hänvisas till hemsidan för vidare läsning.

Utskriftvänlig version